Taskforce voor aanpak knelpunten

15-09-2022

Betere dienstverlening door banken. Makkelijker toegang tot een notaris. Het zijn twee van de onderwerpen waar de taskforce Knelpunten Caribisch Nederland mee aan de slag gaat.

Daarover hebben staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius woensdag 14 september afspraken gemaakt.

“Tijdens mijn bezoeken aan Caribisch Nederland heb ik van veel mensen gehoord hoe ontzettend lastig het is dat er bijvoorbeeld geen notaris goed beschikbaar is. Of dat er qua bank weinig te kiezen valt en zelfs pinnen soms heel ingewikkeld is. Dat zijn problemen waarvoor we een oplossing moeten vinden. Ze maken het leven moeilijk en ze staan een goede economische ontwikkeling in de weg”, stelt staatssecretaris Van Huffelen. 

Dat is dan ook het doel van de taskforce: knelpunten oplossen die in de weg staan aan verdere duurzame, economische ontwikkeling.  

Bruce Zagers, eilandgedeputeerde van het openbaar lichaam Saba: “De onderwerpen waar deze taskforce mee aan de slag gaat, zijn al jaren knelpunten waar we als eilandbestuur en de ondernemersvereniging van Saba aandacht voor vroegen. Niet altijd met het gewenste resultaat. Dit is daarom een belangrijk moment nu deze problemen aandacht lijken te krijgen van alle betrokken ministeries. Toegang tot bancaire diensten, of zoiets simpels als het hebben van een postcode, raakt nog wel eens uit het zicht op de politieke agenda in Den Haag. Voor ons zich nog ontwikkelende eiland is het echter essentieel. Ik ben daarom blij dat de afspraken over deze taskforce nu officieel zijn vastgelegd.”

Plaatsvervangend regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius Claudia Toet: “Onlangs is de notariële dienstverlening op Sint-Eustatius en Saba weer opgestart. We zijn erg blij met deze dienst die noodzakelijk is voor de eilanden. We gaan goed samenwerken in de taskforce om de duurzaamheid van dienstverlening op de eilanden ook op de lange termijn te waarborgen. Daarbij kijken we naar alle diensten die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van Sint-Eustatius.”

De problemen waar de taskforce zich mee bezig zal houden zijn vaak complex en vragen een gezamenlijke aanpak door alle betrokken partijen. Daarom is ervoor gekozen om deze gezamenlijke taskforce in te richten die eind dit jaar een plan van aanpak moet opleveren. 

Het openbaar lichaam Bonaire neemt deel aan deze taskforce als ‘agenda lid’ en is zo betrokken bij de initiatieven van de taskforce.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen